Falck Management Consulting

På Falck & Co har vi alltid lagt stort fokus på att skapa spännande och kreativ kommunikation för våra kunder. Samtidigt har vi alltid tagit ett större grepp om våra kunders affär. Förutom kreativ och strategisk kommunikation, erbjuder vi nu även management consulting. Inom detta område hjälper vi våra kunder att utveckla andra delar av verksamheten. Det kan vara ett separat erbjudande inom management consulting, eller som ett komplement till ett pågående kommunikationsarbete. Oavsett vilket är vår målsättning alltid att öka lönsamheten och stärka varumärket. Falck & Co är alltså inte bara en kommunikationsbyrå. Eller bara en managementkonsultbyrå. Vi är både och. Eller antingen eller, beroende på vilka behov ni har.